Glada Hudik-teaterns hederspris 2016 går till ”Rocka sockorna”- Nathea Anemyr

Hederspriset

Vår övertygelse är att mångfald berikar samhället. Att vi bör se människor som resurser och inte som belastningar. Integration handlar inte om att alla ska bli lika. Det handlar om att vi ska lära oss att acceptera och även uppskatta, att vi är olika.

Men förståelsen för det annorlunda är inte självklar, utan något vi behöver kämpa för varje dag! Alltför många har förutfattade meningar om hur människor med utvecklingsstörning är och hur de bör vara. Därför har vi valt att instifta ett hederspris. Ett pris som varje år delas ut till en ambassadör som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att förändra människors sätt att tänka, se och förhålla sig till utvecklingsstörda.

Hederspriset för 2016 går till Nathea Anemyr för sitt brinnande engagemang kring initiativet "Rocka sockorna".  Läs mer om det här!